aconsult@ukr.net
(044) 465 7288

Страхова компанія

Страхова компанія – це фінансова установа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхова компанія має право надавати одну чи кілька видів наступних фінансових послуг:

 • Фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
 • Страхування (є два види: добровільне та обов‘язкове);
 • Перестрахування.

Важливо! Страхові компанії здійснюють свою діяльність виключно на підставі ліцензій, виданих Нацфінпослуг відповідно до видів страхування. Ліцензії на здійснення страхової діяльності на кожен вид страхування оформлюється на окремому бланку та такі ліцензії є безстроковими!

Крім того, ліцензія видається на здійснення окремого виду страхування та дає одночасно право на проведення перестрахування за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію.

Важливо! Ліцензія на конкретний вид обов’язкового страхування видається, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом не менше ніж два роки мається на увазі наявність протягом усього зазначеного періоду чинної ліцензії і чинних договорів страхування).

Важливо! Після отримання відповідної ліцензії страховик має право здійснювати страхову діяльність на всій території України.

Крім зазначеного, звертаємо Вашу увагу, що страховик зобов’язаний прийняти та зареєструвати в Нацкомфінпослуг правила страхування, які обов‘язково розробляютьсястраховиком для кожного виду страхування окремо.

ВИМОГИ

До діяльності страхової компанії законодавством висуваються певні критерії, зокрема:

 • Компанія повинна бути створена в організаційно-правовій формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;
 • Мінімальний розмір статутного фонду страхової компанії, що буде надавати страхові послуги повинен становити не менше суми, еквівалентній 1 млн. євро, а страхової компанії, що буде надавати послуги по страхуванню життя — 1,5 млн. євро, за валютно-обмінним курсом на день формування статутного капіталу страхової компанії.
 • Статутний капітал страхової компанії повинен бути сформований виключно грошовими коштами. Допускається формування статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу такої компанії.
 • Компанія повинна мати приміщення, відповідне програмне забезпечення, комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби тощо;
 • Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а також кошти, отримані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Загальний розмір внесків страхової компанії до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, у тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страхову компанію, яка здійснює види страхування, інші ніж страхування життя, у разі здійснення нею внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.
 • Компанія повинна мати технічні умови, необхідні для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України:
 • Засновниками повинно бути не менше трьох осіб;
 • керівник та головний бухгалтер повинні відповідати професійним вимогам.

Важливо! Юридична особа не може набути статусу страхової компанії шляхом внесення змін до її установчих (засновницьких) документів за умови, якщо вона перед цим здійснювала діяльність іншу, ніж страхування.

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

 • Кваліфікована консультація клієнта;
 • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
 • Супровід документів в органі ліцензування;
 • Отримання ліцензії;
 • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Страхова компанія

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.