(044) 465 7288

Аудиторський консалтинг

Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Аудит фінансової звітності передбачає здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності від окремих форм до повного комплекту звітності, з метою надання певного рівня впевненості користувачам аудиторського висновку. Аудитором по здійсненні перевірки  висловлюється незалежна думка про те, чи складена підприємством фінансова звітність  в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам прийнятої концептуальної основи її складання та розкриття.

Результат аудиту фінансової звітності відображається в аудиторському висновку, який за вимогами чинного законодавства має бути загальнодоступним для широкого кола користувачів, як то власники акцій, кредитори, органи державного регулювання та інші зацікавлені користувачі

ВІДНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У випадку невідповідного ведення бухгалтерського обліку на підприємстві потрібне відновлення всього обсягу документації для правильного відображення всіх операцій згідно з Законом України про бухгалтерський облік та стандартами бухгалтерського обліку. У такому випадку проводяться наступні операції:

 • обробка первинних документів;
 • відновлення облікових регістрів;
 • виведення фінансових результатів;
 • визначення оподатковуваної бази;
 • відновлення звітності;
 • вироблення облікової політики підприємства.

ВІДНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ведення бухгалтерського обліку — Виконання функцій бухгалтерської служби клієнта, документування господарських операцій замовника, ведення регістрів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бухгалтерське супроводження:

 • постановка бухгалтерського обліку,  організація бухгалтерської служби, методичне  та правове забезпечення (розробка облікової політики та робочого плану рахунків, системи документообігу, посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби тощо)
 • автоматизація бухгалтерського обліку

Ведення   податкового обліку

Надаючи бухгалтерські послуги спеціалісти нашої фірми беруть на себе відповідальність за правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку, оперативно та кваліфіковано вирішують складні проблеми, забезпечують неперервність бухгалтерського обліку шляхом взаємозаміни працівників, зниження ризиків у випадках хвороби чи звільнення головного бухгалтера.

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

 • Кваліфікована консультація клієнта;
 • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
 • Супровід документів в органі ліцензування;
 • Отримання ліцензії;
 • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Аудиторський консалтинг

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.