aconsult@ukr.net
(044) 465 7288

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних  ділянок  згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного  стимулювання  раціонального  використання та охорони земель.

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів — їх генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки території, матеріали інвентаризації земель населених пунктів проекти забудови та розподілу території населених пунктів, місцеві правила забудови.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які  відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають. На відносно гірших землях, на яких не створюється диференційований рентний дохід (з нульовим або від’ємним показником оцінки), нормативна грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного рентного доходу — 1,6 ц зерна з гектара. Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, що розміщені під дорогами, спорудами, лісосмугами, водоймами, болотами, чагарниками, ярами та іншими не придатними для сільськогосподарського виробництва земельними ділянками, визначається за їх фактичним використанням відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) ( z0389-06 ). Землі під чагарниками оцінюються у розмірі 25 відсотків від середньої оцінки земель під лісовими насадженнями відповідного адміністративного району.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими  будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених пунктів, визначається на підставі нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, які до них прилягають.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених пунктів і використовуються для здійснення економічної діяльності  згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ( va375202-05 ), визначається відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) ( z0389-06 ).

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб’єктами оціночної діяльності, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Нормативно грошова вартість земельної ділянки, визначається уповноваженими територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів. В результаті оцінки видається виписка з технічної документації по нормативній грошовій оценці землі. Перелік документів необхідних, що потрыбно надати для проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки:

  • Копія державного акту чи іншого правовстановлюючого документу на землю;
  • Нотаріально засвідчене доручення.
  • Копія договору оренди земельної ділянки, (зареєстрованого належним чином);
  • Копія всіх сторінок паспорту і податкового номеру власника;

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

  • Кваліфікована консультація клієнта;
  • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
  • Супровід документів в органі ліцензування;
  • Отримання ліцензії;
  • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.