(044) 465 7288

Ломбарди

Ломбард — фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

До фінансових послуг ломбарду належать:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

Ломбард може створювати свої відокремлені підрозділи, шляхом внесення інформації про такі підрозділи до Державного реєстру фінансових установ. Здійснення ж діяльності через відокремлені підрозділи до внесення про них інформації заборонено.

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ

І. Реєстрація юридичної особи (ломбарду).

ІІ. Реєстрація ломбарду, як фінансової установи, шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ, з подальшим отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

ВИМОГИ

 • Найменування Ломбарду повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова «повне товариство» або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів «і компанія», а також слів «повне товариство». Крім цього, в найменуванні повинно бути слово «ломбард».
 • Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду, які планує надавати ломбард.
 • Заявлений в установчих документах ломбарду статутний капітал повинен бути сформований відповідно до законодавства та установчих документів на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;
 • Наявність на дату подання заяви сформованого відповідно до   вимог   законодавства  та  установчих  документів  статутного капіталу;
 • Власний капітал ломбарду має становити не менше 200 000 гривень на дату подання заяви про внесення інформації про нього до реєстру фінансових установ;
 • Керівник і головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати професійним вимогам;
 • Наявність  правил  або   положень,   що   регламентують діяльність ломбарду, і примірного договору про надання фінансового кредиту,  що затверджені відповідно до  установчих  документів  та відповідають   вимогам  законодавства,  у  тому  числі  Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та   державне   регулювання   ринків   фінансових  послуг»;
 • Наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи,  необхідних для надання фінансових послуг, що  забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських  операцій  відповідно  до законодавства  (у  тому числі програмне забезпечення,  комп’ютерна техніка,  комунікаційні засоби — телефон,  факс,  вихід до  мережі Інтернет, електронна пошта).
 • Наявність   приміщення   (на   правах   власності   або користування)   площею   не   менше   ніж   5  квадратних  метрів, призначеного для надання  фінансових  послуг  та  супутніх  послуг ломбарду, та спеціального місця зберігання;
 • Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.
 • У своїй діяльності ломбард повинен дотримуватися вимог чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

ІІІ. Одержання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (у разі необхідності)

ВИМОГИ

 • Відсутність   не   виконаних   ним   рішень  Нацкомфінпослуг  щодо застосування заходів впливу.
 • Власний  капітал  заявника  повинен  бути в розмірі, не меншому,  ніж  необхідний  на  момент  подання  заяви про внесення інформації  про  заявника  до Державного реєстру фінансових установ.
 • Ломбард  на  момент подання заяви про отримання ліцензії повинен  бути  створеним   та   зареєстрованим   у   встановленому законодавством порядку,  унесеним як фінансова установа до Державного реєстру фінансових установ та отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

 • Кваліфікована консультація клієнта;
 • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
 • Супровід документів в органі ліцензування;
 • Отримання ліцензії;
 • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Ломбарди

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.