aconsult@ukr.net
(044) 465 7288

Фінансова компанія

Фінансова установа — це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фінансові послуги — це операції з фінансовими активами, які здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Важливо! Фінансові компанії надають виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також ті, надання яких можливе лише за умови отримання відповідних ліцензій / дозволів органів державної влади, які здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг.

Пропонуємо ознайомитись з основними видами послуг, які можуть надавати фінансові компанії, що не вимагають одержання ліцензії Держфінпослуг:

 • надання послуг фінансового лізингу;
 • надання послуг порук;
 • надання послуг гарантій;
 • надання послуг факторингу;
 • надання позик;
 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Види фінансових послуг, які фінансові компанії можуть надавати після одержання відповідної ліцензії:

 • адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах;
 • залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 • надання послуг з клірингу;
 • діяльність з обміну валют;
 • страхова діяльність;
 •  діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення.

ВИМОГИ

До діяльності фінансової компанії законодавством висуваються певні критерії, зокрема:

 • в установчих документах має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність;
 • необхідна наявність внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які затверджуються уповноваженим органом відповідно до установчих документів;
 • необхідна наявність системи бухгалтерського обліку та звітність, яка відповідає вимогам законодавства і передбачає облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
 • необхідна наявність власного капіталу в розмірі не менше ніж 5 млн. грн. на дату подання заяви для фінансових компаній — заявників, які планують надавати послуги по залученню коштів фізичних осіб, і не менше ніж 3 млн. грн., для всіх інших фінансових компаній — заявників; Статутний (пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі і розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
 • необхідна наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов’язання безумовного виконання вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і відповідностях керівника заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ;
 • необхідна наявність технічних умов (у тому числі приміщень),  необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо);
 • відсутність збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати, що передує поданню заяви, підтвердженого аудитором;
 • відсутність порушень чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи — заявника до Держфінпослуг (крім новостворених).

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

 • Кваліфікована консультація клієнта;
 • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
 • Супровід документів в органі ліцензування;
 • Отримання ліцензії;
 • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Фінансова компанія

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.