aconsult@ukr.net
(044) 465 7288

Факторингова компанія

Факторингова компанія — це фінансова установа, яка здійснює в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, операції з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів , з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Факторинг — це комплекс послуг для виробників і постачальників, що здійснюють торговельну діяльність на умовах відстрочення платежу.

До фінансової послуги факторингу відноситься наступна сукупність операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів і похідних цінних паперів):

 • Фінансування клієнтів — суб’єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
 • Отримання відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників — суб’єктам господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
 • Отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

Факторингові компанії мають право надавати такі види фінансових послуг:

 • факторинг (факторингові послуги);
 • надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів);
  фінансовий лізинг;
 • надання поручительств;
 • надання гарантій;
 • надання позик;
 • залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • інші операції з фінансовими активами, які здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок, за рахунок цих осіб або за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, здійснення яких відповідно до Законів України можливе без отримання ліцензій дозволів.

Факторингові компанії не можуть здійснювати діяльність:

 • З надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів;
 • З довірчого управління фінансовими активами;
 • З управління Фондом фінансування будівництва.

Важливо! Діяльність у сфері факторингу не потребує отримання ліцензії. При цьому, якщо факторингова компанія надає не тільки факторингові послуги, а й інші фінансові послуги, що потребують обов‘язкового ліцензування, факторингова компанія повинна отримати відповідну ліцензію.

ВИМОГИ

До діяльності факторингової компанії законодавством висуваються певні критерії, зокрема:

 • в установчих документах заявника має бути визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, в тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг;
 • наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг і зразкових договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства і затверджуватися уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;
 • наявність власного капіталу в розмірі не менш ніж 5 млн.грн на дату подання заяви для фінансових компаній-заявників, які планують надавати фінансові послуги, що передбачають здійснення операцій з коштами, отриманими від фізичних осіб, а також клірингу, і не менш ніж 3 млн.грн для усіх інших фінансових компаній — заявників;
 • наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
 • наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов’язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» , і відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ;
 • наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України

Якщо вас зацікавила надана інформація, повідомляємо, що до переліку наших послуг входять:

 • Кваліфікована консультація клієнта;
 • Формування пакету документів з можливістю  отримання необхідних  виписки або витягу, вирішення будь-яких проблемних питань в найкоротші терміни;
 • Супровід документів в органі ліцензування;
 • Отримання ліцензії;
 • Отримання і відправлення документів для ліцензії зручним для замовника способом.
Факторингова компанія

Нагадуємо, що наша компанія надає широкий спектр юридичних послуг, а клієнти нашої компанії завжди можуть розраховувати на позитивне та якнайшвидше вирішення будь-яких юридичних питань та професійний підхід у їх вирішенні.